The cart is empty
درخواست
اگر در قسمت خرید و یا پشتیبانی نرم افزارهایی که از شرکت ساعت در یافت نموده اید، هر گونه درخواست و یا سوال داشته باشید از این قسمت میتوانید آن را به ثبت رسانید. در نظر داشته باشید که برای استفاده باید وارد سایت شوید.
وضعیت درخواست
کاربر گرامی، در صورتی که قبلا درخواست ثبت خود را انجام داه اید ، با استفاده از این قسمت میتوانید شرایط و وضعیت در خواست را مشاهده و پیگیری نمایید. بدیهی است برای استفاده از این قسمت باید وارد سایت شوید

 Copyright All Rights Reserved. Created with2024 © SAAT Co Eng